Bởi {0}
logo
Shenzhen X-World Technology Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính:Thẻ Chủ Sở Hữu/Ví, Điện Thoại Di Động Chủ Sở Hữu/Khán Đài Điện Thoại Di Động Trường Hợp; Điện Thoại Di Động Phụ Kiện
Consolidation ServiceFinished Product InspectionGlobal Export ExpertisePatents Awarded (1)