Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: Globalsources Electronics & Components China (HK) Sourcing Fair
  Ngày tham dự: 2018 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: 2015.10 -- 2019.10 Globalsources Electronics & Components China (HK) Sourcing Fair
  Tên triển lãm thương mại: Globalsources Electronics & Components China (HK) Sourcing Fair
  Ngày tham dự: 2013 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: 2010.04 -- 2015.04 Globalsources Electronics & Components China (HK) Sourcing Fair
Gửi email cho nhà cung cấp này